ინსტიტუტის პოლიტიკა დონორებისადმი

ინსტიტუტში დანერგილი პოლიტიკის შესაბამისად მიმდინარეობს დონორების აქტიური პოპულარიზაცია და მათი წვლილის სათანადო აღიარება. კერძოდ, ჩვენ ვახდენთ დონორთა ლოგოებისა და სახელწოდებების დატანას ბეჭდურ გამოცემებზე, ინსტიტუტის მიერ შეკვეთილ სარეკლამო მასალებზე, პლაკატებსა და ლიფლეტებზე.

ჩვენ ვეპატიჟებით ჩვენს დონორებს ინსტიტუტის მიერ მოწყობილ ღონისძიებებზე  და სათანადოდ წარმოვაჩენთ მათ წვლილს, მათ შორის ყოველთვის ვაძლევთ მისასალმებელი სტიყვის წარმოთქმის საშუალებას და მათ პოპულარიზაციას ვახდენთ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით.

ამასთან, ჩვენ ვათავსებთ ჩვენი დონორების შესახებ ინფორმაციას ინსტიტუტის ვებ–გვერდზე.

 
შემოგვიერთდით    
 
 
 
სიახლეების არქივი | კურსდამთავრებულები და დონორები | გალერეა
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი © 2012